Monster storm in Uruguaiana by Douglas Cunha

The beautiful shelf cloud Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brazil

To top